“ஹதீஸ் விளக்கம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – கடையநல்லூர் ரஹ்மானியாபுரம்