ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை – புருனை

IMG-20131016-WA0013புருணை மண்டலம் சார்பாக 2013 ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை நடைபெற்றது. சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண் பெருநாள் தொழுகையை நிறைவேற்றினர்.