ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை குறித்து பத்திரிக்கை செய்தி – குமரி மாவட்டம்

குமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 16-10-2013 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை குறித்து பத்திரிக்கையில் செய்தியாக வெளிவந்தது……………..