ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை – சிருத்தொண்ட நல்லூர் கிளை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் சிருத்தொண்ட நல்லூர் கிளை
சார்பாக 24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை நடைபெற்றது.