ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை – ஆத்தூர் கிளை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக 24-09-2015
அன்று ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை நடைபெற்றது.