ஷைத்தானை விரட்டுவோம் – சாரமேடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

கோவை மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 31-05-2014 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.காஜா அவர்கள் “ஷைத்தானை விரட்டுவோம்” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………………………