ஷிர்க் பொருள் அகற்றம் – திருநாகேஸ்வரம் கிளை

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருநாகேஸ்வரம் கிளை சார்பாக 03.10.2015 அன்று தஃவா செய்து ஷிர்க்கான கள்ளிச்செடி அகற்றப்பட்டது.