“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு DVD க்கள்” மார்க்க விளக்க டிவிடி விநியோகம் – மதுரவாயல் கிளை