“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு, விளக்க பொதுக்கூட்டம்” நோட்டிஸ் விநியோகம் – திருவிதாங்கோடு