“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு, விளக்க பொதுக்கூட்டம்” போஸ்டர் தஃவா – திருவிதாங்கோடு