“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ” போஸ்டர் தஃவா – கீழக்கரை வடக்கு