“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – உடுமலை கிளை