“ஷிர்க் ஒழிப்பு . மாநாடு ஏன் ? ” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சுல்தான்பேட்டை