“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன் ? ” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – ஜாக்கிர் உசேன் நகர்