“ஷிர்க் ஒழிப்பு மாநாடு ஏன்?” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – அதிராம்பட்டினம் கிளை