“ஷிர்க் ஒழிபு மாநாடு ஏன்..?” மெகா போன் பிரச்சாரம் – அடியக்கமங்கலம் கிளை-2