“ஷிர்க் (இணைவைத்தலின் விபரீதங்கள்)” நூல் விநியோகம் – சமயபுரம் நகர கிளை