“ஷிர்க்கை ஒழிப்போம், சுவனம் செல்வோம் ” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சமயபுரம் நகர கிளை