ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம்-மயிலாடுதுறை கிளை

நாகை (வடக்கு) மயிலாடுதுறை கிளை சார்பாக கடந்த 16.09.2014 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிரான பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது