ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பொன்னடம் கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பொன்னடம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது……………………