ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – கறம்பக்குடி கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கறம்பக்குடி கிளையில் கடந்த 20-09-2014 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது…………………