ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – புதுப்பேட்டை

2013-05-05 10.22.172013-05-03 17.50.17வட சென்னை மாவட்டம் புதுப்பேட்டை கடந்த 5-5-2013 அன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது. மேலும் உணர்வு இதழ் மற்றும் நூல்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.