’’ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம்’’ – ஆசாத் நகர்

கோவை மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25.10.2012  அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறுகள் கழற்றி எரியப்பட்டது.