’’ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் ’’ – வேலூர் கிளை

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த  25.10.2012 அன்று ’’ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம்” செய்யப்பட்டு ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது.