’’ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் ’’ – நாமக்கல்

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28/10/2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறுகள் கழற்றி எரியப்பட்டது.