ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – டி.நகர் கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் டி.நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 22-05-2014 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது……………………