ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – ஆத்தூர் கிளை

சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 20-05-2014 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது……………………….