ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பாடேறு கிளை

ஆந்திர மாநிலம் பாடேறு கிளையில் கடந்த 1-3-2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது.