ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – கள்ளக்குறிச்சி

விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கள்ளகுறிச்சியில் கடந்த 26-02-2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறுகள் அகற்றப்பட்டது.