ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – தரமணி

தென் சென்னை மாவட்டம் தரமணி கிளையல் கடந்த 8-2-2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது.