ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பாண்டி பஜார்

கடந்த 19-2-2012 அன்று தென் சென்னை மாவட்டம் பாண்டி பஜார் கிளையில் ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறுகள் கழற்றி எரியப்பட்டது.