ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பல்லாவரம்

கடந்த 23/02/2012 காஞ்சி மேற்கு பல்லாவரம் கிளையில் ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு அகற்றப்பட்டது.