ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பள்ளிகொண்டா கிளை

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளையில் கடந்த 7-2-2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது.