ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – பாண்டி பஜார்

தென் சென்னை மாவட்டம் பாண்டி பஜார் கிளையில் கடந்த 16-2-2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு அகற்றப்பட்டது.