ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – அக்ரஹாரம்

ஈரோடு அக்ரஹாரம் கிளை சார்பாக கடந்த 29-1-2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது.