ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – கோட்டார்

கடந்த 6.2.12 குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளையில் ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு வீடுகளில் இருந்த ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது.