ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – கூடுவாஞ்சே​ரி

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சே​ரி கிளையில் கடந்த 8-2-2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது.