ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – ஆம்பூர்

வேலூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கிளையில் கடந்த 11-2-2012 அன்பு ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது.