ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – ஊத்தகங்கரை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தகங்கரை யில் கடந்த 9-2-2012 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு தாயத்து கயிறு கழற்றி எரியப்பட்டது.