ஷார்ஜாஹ் சிட்டி கிளை தஃவா

அமீரக வடக்கு மண்டலம் ஷார்ஜாஹ் சிட்டி கிளையில் கடந்த 11-09-2015 அன்று ரூம் தஃவா செய்யப்பட்டது. அல்ஹம்துலில்லாஹ்…………………