வேலைவாய்ப்பு தகவல் குறித்து பேனர்கள் – ஆலங்குடி கிளை

புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி கிளையில் கடந்த 12-02-2015 அன்று வேலைவாய்ப்பு தகவல் குறித்து பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது……………………..