“வேலையன் (காவல் துறை அதிகாரி)” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – நாகூர் கிளை2