வேலூ என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – அண்ணா நகர்

மதுரை மாவட்டம் அண்ணா நகர் கிளையில் கடந்த 3-12-2012 அன்று வேலூ என்ற சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கப்பட்டது.