வேலூா் கிளை – பெண்கள்  பயான்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூா் கிளை சார்பாக கடந்த
18-10-2015 அன்று ஜானி பூந்தோட்டம் பகுதில் பெண்கள் 
பயான் நடைபெற்றது.