வேலூர் கிளை ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பயான்

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளையில் கடந்த 19-2-2012 அன்று ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் இலியாஸ் மற்றும் குல்சார் ஆகியோர் உரையாற்றினார்கள்.