வெள்ளி மேடை (இறந்தவர்களுக்கான நாம் செய்ய வேண்டியது)

ஒளிபரப்பான தேதி: 29-1-2010

உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி

தலைப்பு: வெள்ளி மேடை (இறந்தவர்களுக்கான நாம் செய்ய வேண்டியது)

நேரம்: 41:47 min

அளவு: 37:2 MB