வெளிப்பட்டிணம் கிளை பெண்கள் பயான்

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி மெஹர் நிஸா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்…………………………..