வெளிப்பட்டிணம் கிளை தஃவா

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வெளிப்பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-09-2014 அன்று தனி நபர் தஃவா செய்யப்பட்டது…………………………