வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களையும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் சேர்க்க கோரி – அவசர தந்தி!

வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்களையும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் சேர்க்க கோரி – அவசர தந்தி!

சோனியா காந்தி, ராஹுல் காந்தி, தமிழக முதல்வர் கருணாநீதி ஆகியோருக்கு அனுப்ப வேண்டிய தந்தி வாசகம்:

Please urge the government to include emigrants also in Indian population final total

அனுப்ப வேண்டிய முகவரிகள்:

Smt. Sonia Gandhi
10, Janpath
New Delhi.
Tel. (O) : 23792263, 23019080
Tel. (R) : 23014161, 23014481
Fax : 23018651

Rahul Gandhi, MP
12, Tughlak Lane
New Delhi
Tel. (O) : 23019056, 23019080
Tel. (R) : 23795161
Fax (R) : 23012410

Tamil Nadu CM

New No.15, Old No.18,
4th Street, Gopalapuram,
Chennai 600086

பிரதமர், மற்றும் குடியரதசு தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டிய தந்தி வாசகம்

Please include emigrants also in Indian population final total

அனுப்ப வேண்டிய முகவரிகள்:

The Prime Minister’s Office
South Block, Raisina Hill,
New Delhi,
India-110 101.
Telephone: 91-11-23012312.
Fax: 91-11-23019545 / 91-11-23016857

The President of India

Rashtrapati Bhavan

New Delhi – 110 004