“வெற்றிச்செல்வன்” இஸ்லாத்தில் இணைந்தார் – திருவனந்தபுரம் (கேரளா – தெற்கு மண்டலம்)